Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové vydanie časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 03/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Redakcia časopisu

Marcové číslo časopisu prináša spracovanie príspevkov od našich odborníkov na aktuálne témy z oblasti legislatívy, rozpočtu a ďalších oblastí.

V prvom článku si prečítate príspevok od autorského kolektívu, ktorí sú súčasťou, resp. spolupracujú s Asociáciou hlavných kontrolórov. Podrobne sa venujú téme rozpočtového provizória samospráv, pričom samosprávy musia dodržiavať pravidlá a zároveň rešpektovať princíp opatrnosti. Autori vysvetľujú aj možnosti rozvojových aktivít aj verejného obstarávania počas rozpočtového provizória.
Veľmi dôležitým príspevkom marcového čísla je príspevok autorky Ing. Hvojníkovej, ktorá rozoberá nové postupy účtovania, ktoré sú účinné od 1. januára 2023.
V rubrike ,,Účtovníctvo" nájdete príspevok, ktorý sa venuje tvorbe a použitiu rezerv podľa zákona o účtovníctve. Príspevok je doplnený o praktické príklady účtovania rezerv a takisto aj o vizuálne stvárnenie účtovania tvorby ostatnej rezervy a zúčtovania ostatnej rezervy.
Zaujímavý príspevok prináša aj autorka Ing. Tatiana Macháčová, ktorá rozpisuje tému združovania obcí. Ďalšie praktické riešenia z každodennej praxe nájdete v rubrike "Naša poradňa", kde autorský kolektív odpovedá priamo na otázky čitateľov časopisu.
Príjemné čítanie praje redakcia časopisu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.