Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje pripravovanú možnosť zníženia pokút pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

ÚMS predstavila svojim členom poslanecký pozmeňovací návrh k aktuálnej novele zákona o verejnom obstarávaní.

Mestá pozitívne vnímajú viaceré jeho benefity pre samosprávy. Poslanci v ňom totiž navrhujú, aby Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pri sankcionovaní verejných obstarávateľov nemusel ukladať pokutu v pevne určenej výške. Zmena by teda umožnila skúmanie skutkových okolností konkrétneho porušenia vo väzbe na poľahčujúce okolnosti, čo by sa odrážalo vo výške stanovenej pokuty. Obdobne nastavený systém sankcií má napríklad aj Česká republika. Členovia ÚMS osobitne ocenili tento prístup. Považujú za správne, keď je výška pokuty adekvátna porušeniu. Samospráva dlhodobo upozorňuje aj na obavu z odlivu zamestnancov realizujúcich verejné obstarávanie.

Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Už teraz majú viacerí naši členovia problémy personálne zabezpečiť proces verejného obstarávania. Hrozbu možného odlivu zamestnancov aktívne riešime aj s Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý naše obavy vníma a stotožňuje sa s nimi. Preto vítame túto poslaneckú iniciatívu a veríme, že úspešne prejde hlasovaním v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.“


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Ministerstvo práce navrhuje zvýšenie stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej rodiny

Samosprávy získajú tohtoročný podiel na firemnej dani už do konca a...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Výzva pre miestnu územnú samosprávu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Návrh zmeny zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania

Združenie miest a obcí Slovenska