Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ďalšia Analýza a metodika najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní, pričom sa zameral na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu konfliktu záujmov a uzavretia zmluvy.

Vytvorenie analýzy a metodiky vychádza z implementácie národného projektu s názvom „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“, konkrétne z aktivity č. 1 „Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe“.

Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje inštitút konfliktu záujmov a uzavretia zmluvy. Zároveň poukazuje na legislatívu Európskej únie, odborné príspevky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), praktickú príručku boja proti podvodom a príslušnú rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu.

Analýzu a metodiku na stiahnutie, ako aj ďalšie informácie o realizácii národného projektu, nájdete TU.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.