Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ÚMS adresovala list poslancom NR SR – Opäť nás obchádzate!

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

ÚMS so  znepokojením zaznamenala ďalšie poslanecké návrhy zákonov, ktoré budú mať vplyv na samosprávy.  Ide o návrh zákona, ktorý predložili páni poslanci Karol Galek a Tomáš Šudík, týkajúci sa noviel zákonov č.657/2004 o tepelnej energetike a č.250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach.

Obávame sa, že takto narýchlo pripravená a presadená novela, bez diskusie s odborníkmi a dotknutými stranami,  naruší fungovanie v energetickom sektore. A tým, že neberie do úvahy vplyvy, či perspektívy tohto odvetvia v kontexte kompetencii samospráv, môže pre ne predstavovať vážny problém.  Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že napríklad osobitne mestá Košice a Bratislava majú svoje postavenie definované zákonmi NR SR, ktoré definujú  aj ich spôsob fungovania v rámci jednotlivých mestských častí. Preto nie je možné akceptovať snahy o dielčie riešenia v oblasti energetiky zasahujúce do mestských kompetencií a zároveň priamo odporujúcich zneniu platných zákonov  č. 377/1990 Zb. a  č. 401/1990 Zb. o mestách Košice a Bratislava. Vyzývame týmto poslancov NR SR, menovite pánov poslancov Karola Galeka a Tomáša Šudíka, aby ziniciovali oficiálne rokovanie so zástupcami miest a prioritne vytvorili priestor na diskusiu pred tým, ako sa bude o predmetných novelách zákona ďalej hlasovať v NR SR.

 

ÚMS dlhodobo upozorňuje na túto, žiaľ, už bežnú slovenskú prax, kedy zástupcovia NR SR pripravujú a schvaľujú vlastné návrhy, ktoré sa výsostne dotýkajú samospráv, a napriek tomu nie sú s nimi nijako prediskutované na pracovnej úrovni. Dlhodobo apelujeme na to, že takýto postup je nie len mimoriadne nekorektný a narúša vzájomné postavenie samospráv voči štátu, ale najmä,  poškodzuje samosprávy s priamym vplyvom na kvalitu života ich obyvateľov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.