Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aj samosprávy sú povinné zverejňovať zmluvy v CRZ

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V centrálnom registri zmlúv (CRZ) zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Od marca minulého roka sa výnimka z povinného zverejňovania týka už len Národnej banky Slovenska. To znamená, že už takmer rok majú túto povinnosť aj samosprávy, obce a vyššie územné celky. Pokiaľ zmluva nie je zverejnená v CRZ, nenadobudne účinnosť. 

Tú totiž nadobúda až dňom nasledujúcim po jej zverejnení v CRZ, a to bez ohľadu na dátum nadobudnutia účinnosti, ktorý je uvedený v samotnej zmluve. Po zverejnení zmluvy v CRZ odpadá samosprávam povinnosť publikácie zmluvy na ich webovom sídle. 

Do CRZ sa zverejňujú len nové zmluvy, uzatvorené po 31.3.2022. Staré zmluvy sa v registri dodatočne nezverejňujú.


Detailné informácie si prečítajte TU.


 

Zdroj: DEUS; ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.