Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ministerstvo vnútra rozosiela deťom a ľuďom nad 65 rokov prihlasovacie doklady pre systém eZdravie

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra začalo znovu doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre, ktorý slúži ako prihlasovací prostriedok do systému elektronického zdravotníctva eZdravie. Adresátmi sú občania starší ako 65 rokov a deti mladšie ako 15 rokov, ktorí nie sú držiteľmi OP s čipom.

Ministerstvo vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb.

Občiansky preukaz bez podoby tváre slúži  ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom  elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či  v lekárni. Slúži ako preukaz poistenca. Nie  je možné používať ho napríklad ako cestovný doklad.

Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický s dokladmi vydávanými pred decembrom 2022, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a  podpis držiteľa).

Pre projekt Zdravie bude potrebné celkovo vydať elektronické doklady pre približne 800-tisíc občanov do 15 rokov a pre 300-tisíc občanov starších ako 65 rokov. Doposiaľ bolo vyrobených a zaslaných asi 400-tisíc dokladov.

Občianske preukazy bez podoby tváre doručuje Slovenská pošta. Ak vás doručovateľ nezastihne na adrese trvalého bydliska, v poštovej schránke zanechá  oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte. Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte si budete môcť prevziať na oddelení dokladov OR PZ podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov, a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

  • Občiansky preukaz bez podoby tváre pre osoby do 15 rokov má  platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov.  Na jeho platnosť nemá vplyv ani  vydanie občianskeho preukazu pre dieťa na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov, na cestovanie však môže používať len doklad s fotografiou.

  • Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný  s platnosťou tiež na 15 rokov. V prípade straty či odcudzenia bude takejto  osobe vydaný plnohodnotný občiansky preukaz s fotografiou.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.