Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda schválila návrh opatrení na boj s COVID-19 financovaných z eurofondov

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Vláda na utorkovom rokovaní schválila návrh opatrení na boj s pandémiou nového koronavírusu a na odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov, ktoré budú financované z operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Bratislava 28. apríla (TASR) – Podľa materiálov z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) je v súčasnosti možné použiť voľné finančné prostriedky z eurofondov v celkovej výške 1,252 miliardy eur a 100 miliónov eur úspory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v prioritnej osi Zamestnanosť.
Nezazmluvnené peniaze z EŠIF chce vláda presunúť do piatich oblastí. Na podporu zdravotníckeho systému chce kabinet použiť 249,20 milióna eur, na podporu udržania zamestnanosti takmer 507 miliónov eur a usporených 100 miliónov eur z prioritnej osi Zamestnanosť. Ďalej chce z európskych peňazí kabinet podporiť mikro, malé a stredné podniky sumou 330,20 milióna eur a 51 miliónov eur poputuje na podporu zložiek integrovaného záchranného systému. Zvyšných takmer 115 miliónov eur vláda z EŠIF vyčlenila na iné opatrenia na zmiernenie dosahov pandémie ochorenia COVID-19.
Ako uviedol úrad v materiáli, v zmysle legislatívy SR je možné na účely pomoci s cieľom eliminovať negatívne dosahy pandémie nového koronavírusu presunúť finančné prostriedky v celkovej hodnote 2,34 miliardy eur. „S cieľom získať ďalšie prostriedky, ktoré je možné použiť na financovanie identifikovaných aktivít, je potrebné vykonať analýzu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vrátane národných projektov, ktoré majú jednotlivé riadiace orgány uzatvorené s prijímateľmi,“ spomína sa v návrhu.
Vláda sa tiež zaviazala, že v prípade, ak opatrenia budú pre pretrvávajúcu krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu nedostatočné, pripravia ďalšiu realokáciu prostriedkov medzi a v rámci jednotlivých operačných programov. Ministerstvá majú preto vypracovať analýzu ďalších možností realokácie peňazí, pričom jej cieľom je zreálniť výdavky v jednotlivých projektoch, resp. financovanie v programovom období 2021 - 2027 a vyčísliť sumy uvoľnených prostriedkov podľa charakteru a špecifík operačných programov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.