Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS bude skúmať elektronickú komunikáciu v samosprávach

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) začína ďalší prieskum smerovaný medzi primátorov a starostov.

Bratislava 16. apríla (TASR) - Zisťovať v ňom bude využívanie foriem elektronickej komunikácie, ktorá sa v období pandémie nového koronavírusu ukazuje ako dôležitý spôsob vybavovania agendy samosprávami. Rovnako sa bude združenie zaujímať, ako samosprávy v tomto čase komunikujú s obyvateľmi a so svojimi zamestnancami. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.
Elektronická komunikácia sprevádza mestá a obce počas každého rozhodnutia od prijatia podnetu, až po prijatie rozhodnutia. ZMOS sa preto v prieskume sústredí na vykonávanie verejnej moci elektronickou formou a tiež reaguje na aktuálnu situáciu. "ZMOS sa v prieskume bude primátorov a starostov pýtať, napríklad prostredníctvom akej formy zabezpečujú samosprávy elektronickú komunikáciu pre účely výkonu verejnej moci. Tiež nás bude zaujímať, či samosprávy vyhotovujú elektronické úradné dokumenty a či informačný systém, ktorý samosprávy využívajú, umožňuje rôzne spôsoby doručenia," vysvetlil Kaliňák.
ZMOS sa chce zároveň dozvedieť aj to, či informačný systém, ktorý samospráva využíva, umožňuje vytváranie zaručenej konverzie listinných dokumentov a vyhotovenie doložky zaručenej konverzie listinných dokumentov do elektronickej podoby. Súčasťou prieskumu bude aj kvantifikácia postojov respondentov, či využívaný informačný systém umožňuje napríklad vyhotovenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, prípadne, či pri relevantných typoch dokumentov umožňuje vyhotovenie záznamu o vykonaní finančnej kontroly.
V súvislosti s aktuálnou pandémiou nového koronavírusu a obmedzeniami, ktoré situácia priniesla, bude združenie zisťovať, aké spôsoby podávania žiadostí sú využívané zo strany občanov. Rovnako aj, aké spôsoby komunikácie občanov s pracovníkmi úradu v obci či meste preferuje komunál. "V prieskume rovnako zisťujeme, či mestá a obce už teraz poskytujú svojim obyvateľom živý prenos z priebehu zasadnutia zastupiteľstva prostredníctvom obecnej TV, internetu alebo lokálnych médií," podotkol Kaliňák.
Zber dát začal vo štvrtok a potrvá do 29. mája na vzorke 600 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj takzvané druhostupňové triedenie dát, aby ZMOS poznalo postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.