Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aktualizácia usmernenia pre oblasť sociálnych služieb!

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

MPSVR SR vydalo pre oblasť sociálnych služieb počas krízy COVID-19 viaceré usmernenia  pre oblasť  pre oblasť sociálnych služieb (v súvislosti s Nariadením vlády SR č. 116/2020 Z.z.). 

osledná aktualizácia  Usmernenia k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie, kde sú  zmeny  vyznačené v texte. 

Materiál ( s vyznačenými zmenami) nájdete na:  https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/usmernenie-k-prijimaniu-klientov-do-zss_aktualizacia-k-13-5.pdf

 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.