Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Samospráva: Sociálne služby sú pre samosprávy veľkým balíkom povinností

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Podľa dostupných štatistík sa za posledných desať rokov výrazne zvýšil počet penzistov na Slovensku.

Bratislava 6. apríla (TASR) – Mnohé z kompetencií starostlivosti o seniorov, sociálne odkázaných či hendikepovaných zabezpečujú mestské a obecné samosprávy, čo vytvára zvýšené nároky na rozpočet i personálne kapacity. Predsedníčka sociálnej sekcie Združenia miest a obcí Slovenska a starostka obce Janova Lehota Božena Kováčová konštatovala v relácii Samospráva tu a teraz v Tablet.TV, že tieto kompetencie sú obrovským balíkom povinností pre samosprávy.

  • Na Slovensku máme mestá s tisícami obyvateľov, ale aj malé dedinky. Musia tieto úlohy plniť všetky samosprávy?

Toto sú kompetencie, ktoré vyplývajú zo zákona, a ten nerozoznáva či je to malá samospráva, ktorá má 300 ľudí alebo 200.000 obyvateľov. Mnohé malé obce, aby dokázali plniť svoje kompetencie, sa musia spájať, pomáhajú si a vytvárajú spoločné úrady. Žiaľ, často vidíme, že niektoré obce len veľmi ťažko zvládajú napríklad financovanie zariadení pre seniorov, ktorých je na Slovensku málo. Rovnako to je aj s opatrovateľskou službou, pretože opatrovateľky nám odchádzali do zahraničia. Uvidíme, čo prinesie nová situácia súvisiaca s epidémiou.

  • Darí sa tým spoločným úradovniam plniť si dobre úlohy v oblasti sociálnych služieb a posudzovania odkázanosti tak, ako sa to od nich očakáva?-

Podľa našej spätnej väzby, ak už tieto úradovne vznikli, plnia si svoje úlohy dobre. Samosprávy si síce musia zaplatiť pracovníčky na tieto úkony, ale ide o kvalifikované zamestnankyne, čo je veľmi pozitívny trend.

  • Vstupujeme do nového legislatívneho obdobia, ktoré bude riadiť nová vláda i parlament. Na čo by mali podľa vás v sociálnej oblasti klásť dôraz? Čo je potrebné zlepšiť?-

Bolo by dobré, aby sa prijali opatrenia v súvislosti s dlhodobou starostlivosťou, pretože samosprávy majú problém so svojimi občanmi hlavne v tom prípade, ak ich postihne vážnejšie ochorenie s dlhodobými následkami. Musím povedať, že samosprávy nemajú problém s tým, že sú tu aj neverejní poskytovatelia takýchto služieb. Bolo by však dobre, aby sa prijali pravidlá financovania, ktoré by odstránili napäté vzťahy medzi neverejnými poskytovateľmi a samosprávami.

  • Akým spôsobom by mohli ísť mestá, obce a samosprávne kraje do budovania nových kapacít?-

Máme svetlé príklady v tomto smere. Niektoré obce a mestá stavajú takéto zariadenia cez Štátny fond rozvoja bývania. Toto je dobrá cesta, ktorá môže zatiaľ nedostatok financií trochu riešiť. Vláda by však mala hľadať možnosti, ako pomôcť pri výstavbe takýchto zariadení. Je ich málo a záujem je veľmi veľký.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.