Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dotácie na stravu - nariadenie vlády č. 103/2020

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. z 28. apríla 2020

Kancelária ZMOS si Vám dovoľuje informovať o  Nariadení vlády SR č. 103/2020 Z. z. z 28. apríla 2020 o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorú získala od Mgr. A. Klimanovej  - riaditeľky odboru pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. z 28. apríla 2020

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.