Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Usmernenie EÚ pre bezpečný návrat na pracovisko

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Pre Európsku komisiu je dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia. Preto dnes Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa postupného návratu do práce po koronavírusovej pandémii.

Usmernenia obsahujú:

  • hodnotenie rizika a príslušné opatrenia,
  • zapojenie pracovníkov,
  • starostlivosť o chorých pracovníkov,
  • plánovanie a ponaučenie do budúcnosti,
  • zachovanie informovanosti,
  • informácie pre sektory a povolania.

Šírenie koronavírusu poukazuje na rozhodujúci význam účelných opatrení a podmienok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo všetkých oblastiach činnosti. Usmernenie sa bude pravidelne aktualizovať spoľahlivými informáciami v závislosti od vývoja situácie.

V usmernení nájdete aj množstvo konkrétnych opatrení z jednotlivých zahraničných krajín z jednotlivých sektorov napr. : vzdelávanie, zdravotnícke a opatrovateľské služby, doprava, atď.

Bližšie informácie :

Tlačová správa

Usmernenie EÚ „COVID-19: Návrat na pracovisko“ (EN)

Zastúpenie EK na Slovensku

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.