Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2021

Krok za krokom 2021

Kategória: Výzvy

Výzva „Snoezelen miestnosť“

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v okolí základných a stredných škôl

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert Zdroj: GrantExper

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov. Oprávnené územie: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj,...

Podpora zdravotníckych zariadení (2021)

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert Zdroj: GrantExpert

Sociálny dialóg a dôstojná práca (2021)

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert Zdroj: GrantExpert

Výzva v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Kategória: Výzvy Zdroj: Nadácia Pontis

Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021. Oprávneným žiadateľom sú aj školy a samosprávy. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC alebo na ktorom bude priamo particip...

Výzva č. 9/2021 Fondu na podporu umenia pre samosprávy

Kategória: Výzvy Zdroj: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013...

Výzva na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Kategória: Výzvy Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 19. augusta 2021 výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocov...

Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kategória: Výzvy Zdroj: ZMOS

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životné...

Výzva na podporu opatrovateľskej služby II

Kategória: Výzvy Zdroj: ludskezdroje.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom P...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.