Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Výzva na podporu opatrovateľskej služby II

Kategória: Výzvy Zdroj: ludskezdroje.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora opatrovateľskej služby II, kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dňa 7.7.2021 s termínmi uzávierky 1. kola dňa 9.8.2021 a 2. kola dňa 31.8.2021.

Žiadosti o NFP možno predkladať od 26.7.2021. Informačný on-line seminár k výzve je plánovaný 19.7.2021.

Cieľom je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 8 REACT-EU

Investičná priorita 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 55 mil. eur.

O

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.