Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v okolí základných a stredných škôl

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert Zdroj: GrantExper

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov.

Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
 
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva
 
Zaradenie výzvy
Operačný program: Dotácie z ministerstiev
Špecifický cieľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 
Kód výzvy:
MinDOP/1/2021
 
Detailné informácie:

Oprávnení žiadatelia:

  • a) obec, 
  • b) vyšší územný celok,  
  • c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom  je vyšší  územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne  prostredníctvom zriaďovateľa,

Oprávnené aktivity:

  • Stavebné práce spojené s realizáciou cyklistickej  infraštruktúry  – odstavných zariadení pre bicykle (napr. montážne práce spojené s ich  inštaláciou; inštalácia káblov elektrického vedenia, a iné), 
  • Vytváranie nevyhnutných bezpečných prístupových plôch k predmetnej cyklistickej infraštruktúre (stavebné práce), 
  • Doplnkové vybavenie: montážne a inštalačné práce – servisný stojan, solárne panely a batérie slúžiace na účel prevádzky elektronických systémov uzamykania odstavných zariadení pre bicykle,
  • Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe,
  • Spracovanie dokumentácie zrealizovanej stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby

Finančné podmienky:

  • Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 30 000 €
  • Celková alokácia výzvy: 750 000 €

Viac informácií

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.