Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2020

Výzva č. 45/PRV/2020

Kategória: Výzvy

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 45/PRV/2020 pre podopatrenie 8.4

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy Moderné technológie (7.4)  má byť vybudovanie IKT platformy v rámci miest, ktoré sa zameriavajú na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných na získavanie a poskytovanie dát.

Fond na podporu umenia Výzva č. 8/2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013...

Zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. 03. 2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku.

Fond na podporu umenia: Výzva č. 7/2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013...

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Kategória: Výzvy

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020, so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2019-2023, s Maastrichtskou deklaráciou globálneho vzdelávania, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 vyhlasuje výzvu na...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.