Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2022

Výzva na podporu rodinného podnikania

Kategória: Výzvy Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu rodinného podnikania vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (sché...

Výzva zameraná na vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti

Kategória: Výzvy Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Rezort školstva bude v tomto roku prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Zvyšovanie kapacít škôlok: nové termíny na vydanie rozhodnutí vo výzve

Kategória: Výzvy

Riadiaci orgán pre IROP informuje o nedodržaní termínu na vydanie rozhodnutí o žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na zvyšovanie infraštruktúry materských škôl.

Výzva na zlepšenie dát v štátnej správe a samospráve pokračuje

Kategória: Výzvy

Inštitúcie štátnej a verejnej správy, ale aj samospráva a komory môžu žiadať o eurofondy na skvalitnenie zdieľania nimi poskytovaných dát. Dopytovo-orientovaná výzva „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná j...

Výzva na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK: aktualizované FAQ

Kategória: Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo aktualizované často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kó...

Výzva na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby

Kategória: Výzvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 12. januára 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie zamestnanosti a za...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.