Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - November 2019

Program SK-Klíma

Kategória: Výzvy

Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt (ACC01 a ACC02) v rámci Programu SK-Klíma pre obce s počtom obyvateľov nad 15 000 sú otvorené!

Zelené oázy

Kategória: Výzvy

Žiadosti sa môžu podávať do 13. januára 2020 a výška dotácie môže byť od 1 000 € - 3 000 €.

Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Kategória: Výzvy

Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže je 18. novembra 2019.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 4. decembra 2019.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.