Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zvyšovanie kapacít škôlok: nové termíny na vydanie rozhodnutí vo výzve

Kategória: Výzvy

Riadiaci orgán pre IROP informuje o nedodržaní termínu na vydanie rozhodnutí o žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na zvyšovanie infraštruktúry materských škôl.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program („RO IROP“) si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že z dôvodu náročnej administrácie schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci 1. a 2. kola výzvy  IROP-PO2-SC221-2021-67 nebude zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP dodržaná lehota na vydanie rozhodnutí v zmysle odseku 10. kapitoly 3.2.1.3 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a to 70 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.