Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Výzva na podporu rodinného podnikania

Kategória: Výzvy Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu rodinného podnikania vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis).

Výzva je pripravená pre rodinné podniky, ktoré hľadajú odpovede na dôležité otázky týkajúce sa budúceho rozvoja a prosperity rodinného podniku.

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu rodinného podnikania vyhlásila v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) (DM-20/2021).

V rámci tejto Výzvy ponúkame podnikateľom (fyzickým a právnickým osobám), ktorí spĺňajú definíciu mikro, malého a stredného podniku, a zároveň definíciu rodinného podniku, možnosť získať bezodplatne a bez spolufinancovania podporu vo forme poskytovania odborného poradenstva. Poradenské služby budú rodinným podnikom poskytovať jeden alebo viacerí experti, odborníci so skúsenosťami a praxou v rôznych oblastiach, pričom podnikateľ si môže zvoliť a osloviť externého Experta podľa vlastného výberu, alebo mu bude navrhnutý z interného zoznamu Expertov pre rodinné podnikanie Vykonávateľa.

Dôležité termíny:

  • Zverejnenie výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou poradenstva: 10. mája 2022
  • Žiadosti sa prijímajú od: 25. mája 2022
  • Posledný deň na predkladanie žiadosti: 13. jún 2022 do 23:59 hod
  • Predpokladaný termín na vyhodnotenie Žiadostí: polovica júla  2022
  • Predpokladaný začiatok poskytovania poradenských služieb: polovica augusta 2022
  • Posledný termín na poskytovanie poradenských služieb: 30. december 2022
  • Záverečná hodnotiaca komisia po ukončení projektov a prezentovanie výsledkov a dosiahnutých cieľov:  január 2023

Ďalšie informácie sú dostupné TU.

Zdroj: Národné centrum podnikania; Združenie miest a obcí SlovenskaBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.