Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy

Podpora zdravotníckych zariadení (2021)

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert Zdroj: GrantExpert

Sociálny dialóg a dôstojná práca (2021)

Kategória: Výzvy Autor/i: GrantExpert Zdroj: GrantExpert

Výzva v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Kategória: Výzvy Zdroj: Nadácia Pontis

Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021. Oprávneným žiadateľom sú aj školy a samosprávy. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC alebo na ktorom bude priamo particip...

Výzva č. 9/2021 Fondu na podporu umenia pre samosprávy

Kategória: Výzvy Zdroj: Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013...

Výzva na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Kategória: Výzvy Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 19. augusta 2021 výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocov...

Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kategória: Výzvy Zdroj: ZMOS

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životné...

Výzva na podporu opatrovateľskej služby II

Kategória: Výzvy Zdroj: ludskezdroje.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom P...

Vyhlásenie výzvy "Predškoláci"

Kategória: Výzvy Zdroj: MINEDU

Aktualita:  V prípade, že bude daná materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení až od 1. 9. 2021, je možné, aby si podala žiadosť, avšak musí o túto možnosť požiadať prostredníctvom mailovej adresy predskolaci@minedu.sk. Následne j...

Grantový program Hodina deťom (2021)

Kategória: Výzvy Zdroj: GrantExpert

Ôsma výzva na zateplenie rodinných domov

Kategória: Výzvy Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo ôsmu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinného domu. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 18. mája 2021.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.