Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. 03. 2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku.

Žiadosť: https://www.minedu.sk/data/att/15846.pdf

Vyhlásenie: https://www.minedu.sk/data/att/15845.pdf

Oprávnení žiadatelia (podľa s §21a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov): 

Nárok na príspevok má:

  • malý podnik alebo stredný podnik v sume 1 000 eur,
  • zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, v sume 700 eur alebo
  • zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín, v sume 300 eur.

Nárok na príspevok vzniká zamestnávateľovi za každého žiaka, s ktorým má uzatvorenú učebnú zmluvu v školskom roku, v ktorom prvýkrát začal poskytovať tomuto žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.