Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy Moderné technológie (7.4)  má byť vybudovanie IKT platformy v rámci miest, ktoré sa zameriavajú na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných na získavanie a poskytovanie dát.

Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania, ako aj služieb, informácií akontaktu verejnej správy sverejnosťou. Vrámci tejto výzvy je cieľom realizácia projektov vo vybraných oblastiach fungovania verejnej správy vzmysle súčasných trendov využívania moderných informačných,komunikačných technológií ainovatívnych riešení.

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (špecifický cieľ 7.4): v rámci tejto aktivity musí byť navrhovaná Žiadosť oNFP v súlade snasledovnou oblasťou:-Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu. Ide o projekty na budovanie IKT platforiem v rámci miest zameraných na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných pre získavanie a poskytovanie dát.

 

Viac informácií poskytuje sprostredkovateľký orgán Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.