Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Príspevok na duálne vzdelávanie do 31. 3. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: MŠVVaŠ SR

Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie príspevku na duálne vzdelávanie.

Jeho poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a žiadosti bude administrovať Štátny inštitút odborného vzdelávania, priamo riadená organizácia rezortu. Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania sa poskytuje na základe zákona č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.