Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Kategória: Výzvy

Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže je 18. novembra 2019.

Grantová výzva Nadácie ESET: Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže má zlepšiť vzdelávanie detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, podporiť získavanie a rozvoj ich všeobecného rozhľadu, ponúknuť deťom niečo navyše, čo im pomôže sa ďaľej rozvíjať. V roku 2019 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

Cieľ programu

Cieľom programu je zlepšenie vzdelávania detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Časový harmonogram programu

 • Uzávierka prijímania žiadostí: 18. november 2019
 • Zverejnenie výsledkov: 2. december 2019
 • Realizácia projektov: 3. december 2019 – 30. október 2020
 • Záverečné vyúčtovanie projektov: do 15. novembra 2020

Výška grantu

Na Grantovú výzvu: Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže je vyčlenených 30 000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5 000 EUR. Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

Príjemcovia grantu

Príjemcom grantu môže byť:

 1. občianske združenie,
 2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 3. neinvestičný fond,
 4. nadácia,
 5. škola,
 6. obec,
 7. Rozpočtové a príspevkové organizácie.

Žiadateľom nemôže byť fyzická osoba.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.nadaciaeset.sk

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.