Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Peter Konečný

Počet článkov autora: 3


Oznamovanie protispoločenskej činnosti a nové povinnosti hlavného kontrolóra

Na základe novely zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonanej zákonom č. 189/2023 Z. z., vznikajú hlavnému kontrolórovi nové povinnosti. V príspevku sa dozviete, aké...

Kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

V príspevku chcem hlavným kontrolórom poskytnúť návod, ako postupovať pri kontrole dodržiavania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), konkrétne pri kontrole uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo p...

Poskytnutie odstupného hlavnému kontrolórovi obce

V príspevku budeme polemizovať nad otázkou možnosti poskytnutia či neposkytnutia odstupného hlavnému kontrolórovi obce po skončení jeho funkčného obdobia. Pokúsime sa poskytnúť čo najviac argumentov pre kvalifikovanú odpoveď na otázky hlavných kon...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.