Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Správa štátnych hmotných rezerv pripravila nový informačný systém určený všetkým orgánom krízového riadenia na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Predseda ZMOS Jozef Bažík a predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Ján Rudolf sa stretli s cieľom predstaviť nový informačný systém SŠHR.

Z vyjadrenia predsedu ZMOs vyplýva, že samosprávy, ako aj subjekty krízového riadenia by mali mať informácie o tomto systéme a registrovať sa doňho vzhľadom na krízové situácie, ktorým v posledných rokoch čelíme. 

Nový informačný systém je určený pre ministerstvá, okresné úrady, obce a mestá, ako aj pre ochraňovateľov, t. j. všetky orgány krízového riadenia na Slovensku. "Prostredníctvom neho budú môcť jednotlivé subjekty nielen komunikovať, ale aj žiadať štát, teda SŠHR, o pomoc", dodal predseda SŚHR Ján Rudolf. 

ZMOS spolupracuje so SŠHR na príprave podujatí zameraných na predstavenie tohto systému všetkým zainteresovaným subjektomV nasledujúcom mesiaci plánuje SŠHR uskutočniť podujatia v Partizánskom alebo v Trenčíne, ale aj v Prešove, ktoré budú určené pre štaturátnych zástupcov miest a obcí. Na uvedených podujatiach budú orgánom krízového riadenia predstavené funkcie informačného systému či ponuky SŠHR v čase krízových situácií.

Zdroj: Tlačová správa zo stretnutia predsedu ZMOS a predsedu Správy štátnych hmotných rezerv z 23. septembra 2023


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.