Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové nariadenia vlády týkajúce sa sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Dávame do pozornosti nové nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú sociálnych služieb.

Dotácia na výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Do 30. novembra 2021 je možné podať žiadosť na poskytnutie jednorazovej dotácie na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb. Táto dotácia bude poskytnutá MPSVR SR v rámci podpory humanitárnej pomoci.  Podrobnosti o tejto forme dotácie ako aj usmernenie a vzor žiadosti nájdete na stránke rezortu práce, súčasťou je aj vzor zúčtovania dotácie.

Infekčný príplatok pre zamestnancov pobytových zariadení sociálnych služieb a CDR

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny na základe nariadenia vlády SR č. 367/2002 Z.z.  môže poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby formou infekčného príplatku – odmeny pre zamestnancov, ktorí počas karantény v zariadení sociálnych služieb ( ale aj centier pre rodinu a dieťa) vykonávali pracovnú činnosť v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením COVID-19. Táto odmena bude vo výške 405€. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizoval k tejto téme aj online pracovné stretnutie.  Podrobnosti týkajúce sa možnosti získať túto dotáciu nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.