Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dotácia na stravu určená pre deti bude poskytovaná naďalej

Kategória: Aktuality

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je určená pre deti v poslednom ročníku materskej školy, pre deti v základných školách, pre deti v prvom až štvrtom ročníku stredných škôl na osemročných vzdelávacích programoch a pre deti v prvom ročníku päťročného vzdelávacieho programu stredných škôl, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy. 

O dotáciu spravidla žiadajú zriaďovatelia škôl na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Oznámenie za každé výchovno-vzdelávacie zariadenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 1. januára 2024 do 30. júna 2024 treba podať do 15. júla 2024 na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Do 10. augusta 2024 sú žiadatelia povinní doručiť aktualizované zoznamy detí, na ktoré žiadajú o poskytnutie preddavku dotácie od 1.9.2024 do 31.12.2024.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.