Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Slovensko zaostáva v strategickom projektovom riadení i vyvodzovaní osobnej zodpovednosti

Kategória: Aktuality

Výsledky kontrolnej a analytickej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorú vykonávali národní kontrolóri v predchádzajúcom roku, ukazujú, že Slovensko na súčasnej ceste dlhodobého udržateľného rozvoja sa čoraz viac potáca, zraňuje a stráca potrebné sily.

V minulom roku NKÚ ukončil 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch štátnej či verejnej správy. Adresoval im 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Spolu kontrolóri zaznamenali vyše 900 porušení záväzných právnych predpisov, ktoré mali za dôsledok nehospodárne používanie verejných financií, ale aj majetku i netransparentné rozhodovanie a konanie zodpovedných zamestnancov.
 
Minuloročné kontroly potvrdili viaceré negatívne trendy:
  • Slovensko nevie efektívne zaručiť bezpečnosť a ochranu práv, slobôd a majetku občanov,
  • systém krízového riadenia je nefunkčný,
  • vo finančnej oblasti sa primárnym modelom hospodárenia ukazuje model ohýbania či priamo nedodržiavania zákona,
  • nedostatočné čerpanie európskych prostriedkov,
  • zlý stav v zdravotníctve,
  • zanedbaná je strategická práca s mládežou.
 Celú tlačovú správu nájdete na stránke NKÚ.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.