Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Od 1. júla 2024 sa mení suma životného minima

Kategória: Aktuality

Táto zmena ovplyvní aj rozhodovaciu činnosť Sociálnej poisťovne pri výkone exekučných zrážok z dôchodku a pri posudzovaní nárokov poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Od 1. januára 2025 bude mať suma životného minima vplyv aj na garantovanú sumu minimálneho dôchodku.

Suma životného minima sa mení z 268,88 eura na 273,99 eura mesačne.

V súvislosti so zvýšením sumy životného minima sa od 1. júla 2024 zvyšuje minimum, ktoré musí poberateľovi dôchodku po vykonaní exekučných zrážok zostať. 

  • Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému (teda poberateľovi dôchodku), je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 383,58 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 191,79 eura mesačne.
  • Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 273,99 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 136,99 eura mesačne.
  • Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, je 115,07 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 95,89 eura mesačne.

Zmena sumy životného minima od 1. júla 2024 ovplyvní aj nároky poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne po 30. júni 2024 iba vtedy, ak suma predčasného starobného dôchodku presiahne 1,6 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu - od 1. júla 2024 teda vznikne nárok od sumy 438,40 eura mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.