Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zmeny v poskytovaní príspevku na odídenca

Kategória: Aktuality

Vláda schválila nové nariadenie o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Nariadenie bude účinné od 1. júla 2024, aby bolo možné financovať ubytovanie odídencov v súlade s novou právnou úpravou zákona o azyle. 

Nárok na vyplatenie príspevku budú mať naďalej vlastníci, respektíve správcovia predmetných nehnuteľností v prípade, že ubytujú odídencov z Ukrajiny bezodplatne na základe uzatvorenej zmluvy o ubytovaní.

Výška príspevku za jednu noc ubytovania odídenca zostáva rovnaká, za ubytovanie v rodinných domoch a bytoch predstavuje sumu 5 eur. Nezmenené zostávajú aj maximálne súhrnné sumy v závislosti od počtu obytných miestností. V ostatných ubytovacích zariadeniach, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, sa na ubytovanie bude prispievať sumou 6 eur za noc.

Novela zákona skracuje obdobie poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca na 120 dní od prvého získania dočasného útočiska na Slovensku.  Dlhšie bude možné príspevok poskytovať len v prípade zraniteľných osôb.

Zraniteľnou skupinou sú: senior nad 65 rokov; jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do 5 rokov, alebo fyzická osoba, ktorá sa stará o takéto dieťa na základe rozhodnutia súdu, a toto dieťa; osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci; člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.