Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové číslo časopisu Právo pre ROPO a obce

Kategória: Aktuality

Vážení čitatelia,
 
hoci sa obdobie letných dovoleniek nezadržateľne blíži, v našej redakcii nepoľavujeme v pracovnom tempe a prichádzame k vám už s júnovým číslom odborného mesačníka Právo pre ROPO a obce.
 
O pravidlách a postupoch pri zabezpečovaní dodávok energií si môžete prečítať článok v rubrike "Verejné obstarávanie".
 
V rubrike "Poznatky z praxe" sa venujeme konaniu o preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra a vlastníctvu miestnych a účelových ciest, ktoré sa dostáva do povedomia predovšetkým v súvislosti s parkovacou politikou miest a obcí.
 
V našej poradni nájdete odpovede na otázky čitateľov týkajúce sa sťažnosti obyvateľov na hluk, zníženia platovej triedy zamestnanca omylom zaradeného do vyššej platovej triedy a pružného pracovného času hlavného kontrolóra.
 
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.