Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie získa 52 obcí a miest

Kategória: Aktuality

V máji zasadala komisia, ktorá rozhodovala o poskytnutí dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (UPD) pre obce a mestá pre rok 2024. 

Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (UUPV SR) bolo doručených spolu 95 žiadostí. Po prvýkrát bolo možné žiadať o dotácie elektronicky prostredníctvom Portálu pre územné plánovanie a prvé obce už využili jeho výhody. Komisia rozhodla o poskytnutí dotácií 52 žiadateľom v celkovej sume 610-tisíc eur.

Významnou zmenou novej právnej úpravy v oblasti územného plánovania je povinnosť pre všetky obce a mestá obstarať a spracovať územnoplánovaciu dokumentáciu do roku 2032. „Nová zákonná povinnosť predpokladá zvýšenie dopadu na verejné financie – rozpočty obcí, ktoré budú tieto náklady uhrádzať z vlastných rozpočtov,“ vysvetlila podpredsedníčka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Milota Sidorová. 

„Reflektujúc na tieto skutočnosti sme v tomto roku pristúpili k zmene hodnotiacich kritérií, kde sme pri udeľovaní dotácií prihliadali na obce, ktoré sa podujali a zaviazali do troch rokov spracovať nový územný plán, prípadne sa odvážili pristúpiť k spracovaniu záväznej časti v zmysle novej metodiky, k tzv. digitalizácii územnoplánovacej dokumentácie,“ doplnila Milota Sidorová.

Preto v rámci tohtoročnej výzvy bolo možné požiadať o dotáciu výlučne na nový návrh územného plánu obce a nový návrh územného plánu zóny, či na digitalizáciu už schváleného územného plánu obce, ktorý bol schválený od apríla 2022 podľa doterajších predpisov.

Komisia hlasovaním rozhodla o variante, v ktorom 3 žiadateľom bola schválená dotácia vo výške 80 % a 48 žiadostí vo výške 70 %.

Ďalšie informácie, ako aj zoznam podporených obcí s výškou dotácie, či zoznam nepodporených obcí s uvedením dôvodu neposkytnutia dotácie nájdete na stránke Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.