Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2023

Únia miest Slovenska (ÚMS) apeluje na NR SR – Stiahnite tie nezmyselné návrhy. O pomoc požiadame aj prezidentku SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Mestá sú opäť vystavené podrazom zo strany zákonodarnej moci. Do parlamentu putujú návrhy, ktoré sú  nezmyselné, deštruktívne a navyše aj osobné. Ide o návrhy novely Zákona o Obecnom zriadení, Zákona o majetku obcí a Zákona o právnom postavení a p...

Únia miest Slovenska sa ohradzuje voči zavádzajúcim informáciám v médiách

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska (ÚMS) sa ohradzuje voči zavádzajúcim informáciám v médiách o tom, že nás dlhoročný spolupracovník Viktor Nižňanský spolupracuje, s ešte neexistujúcou, politickou stranou JABLKO.

Novela zákonníka práce: Ako sa menia príplatky zamestnávateľa za prácu cez víkend, v noci či počas sviatkov

Kategória: Aktuality Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Ďalšia novela Zákonníka práce – s účinnosťou od 01.06.2023 opäť zmena súm mzdového zvýhodnenia. Ešte koncom roka 2022 dňa 7. decembra 2022 bol v Národnej rade SR schválený zákon, ktorým sa opäť mení a dopĺňa Zákonníka práce. Schválená novela bola ...

Samosprávy sa pripravujú na celoslovenskú protestnú akciu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miesta obcí Slovenska

Celoslovenské protestné zhasnutie verejného osvetlenia sa uskutoční v pondelok 30. januára 2023 od 19:00 hod.

Komora miest odobrila protestnú iniciatívu samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Predseda Komory miest ZMOS a primátor mesta Partizánske Jozef Božik na dnes zvolal v poradí druhé rokovanie Komory miest v priebehu ostatných piatich dní. Je reakciou na mimoriadne vážnu situáciu v samospráve, ktorá súvisí s energetikou, ekonomiko...

Pripravujeme novinku: preddavky a dane bude možné zaplatiť už aj kartou

Kategória: Aktuality Autor/i: FR SR

Finančná správa pripravuje pre svojich klientov novinku. Preddavky a dane bude možné čoskoro už uhradiť aj platbou kartou cez portál finančnej správy (PFS). V súčasnosti sa uskutočňuje pilotné testovanie. Finančná správa preto hľadá 20 daňových su...

Dotácia na stabilizačný príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vybrané daňové povinnosti do konca januára 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Ústredný portál verejnej správy

Vážení čitatelia, do konca januára si treba splniť viacero povinností voči štátu. Tento rok pripadá 31. január na utorok. Tento deň je posledným termínom na uskutočnenie niektorých úkonov, ako napríklad podanie daňového priznania k dani z nehnuteľ...

Prezidentka SR: Štát musí rátať so samosprávami nielen v dobe krízy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bolo by prospešné, ak by štát so samosprávami rátal nielen v dobe krízy, keď potrebuje ich pomoc, ale aj vtedy, keď prichádza k rozhodnutiam výrazne ovplyvňujúcim ich rozpočty a kompetencie. Pri piatkovom novoročnom prijatí predstaviteľov samosprá...

Mení sa zákon o pozemkových úpravách i úradoch, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Od 1. februára 2023 nadobúda účinnosť zákon č . 487/2022,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spol...

Mení sa periodicita inventarizácie dlhodobého hmotného majetku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na základe novely zákona o účtovníctve, s účinnosťou od 1. januára 2023, sa pre účtovné jednotky verejnej správy (štátne RO, štátne PO, štátne fondy, obce, VÚC a RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti) mení periodicita inventarizácie dlhodobého ...

NKÚ zásadne mení plánovanie kontrol, preverí krízové riadenie štátu aj stav vysokoškolských internátov

Kategória: Aktuality Autor/i: Najvyšší kontrolný úrad SR

Flexibilné plánovanie kontrol ovplyvní nadchádzajúci kontrolórsky rok. Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) po prvý raz pristúpil k novému procesu plánovania, ktorý umožní reagovať na aktuálne turbulentne sa meniacu dobu a tiež na výzvy, ktoré v ostat...

Hygienické kritériá na vodu na Slovensku sa posilnia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Od tohto roka dochádza k zmenám najmä v oblasti zabezpečenia procesov zásobovania pitnou vodou.

Usmernenie k financovaniu na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Usmernenie obciam a samosprávnym krajom k financovaniu na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.