Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Hygienické kritériá na vodu na Slovensku sa posilnia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Od tohto roka dochádza k zmenám najmä v oblasti zabezpečenia procesov zásobovania pitnou vodou.

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú podpísala prezidentka SR a odobril parlament i vláda SR, vyžaduje uplatňovanie princípov manažmentu rizík a predbežnej opatrnosti, čím sa vytvoria komplexné a efektívne podmienky pre dodávanie zdravotne bezpečnej pitnej vody pre všetkých spotrebiteľov.

Okrem ochrany pred možnými ochoreniami z vody sú ďalšími cieľmi podpora používania pitnej vody z verejných vodovodov a zlepšenie prístupu k pitnej vode. Novelou zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú požiadavky novej európskej smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Pre zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov pred rizikami používania nevyhovujúcej vody sa pridávajú úradom verejného zdravotníctva povinnosti aj právomoci. 

Právna úprava tiež aktualizuje podmienky na kúpaliskách, posilňuje zdravotnú bezpečnosť pri práci a znižuje podnikateľské zaťaženie v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, kaviarne, jedálne a pod.) Prijatím legislatívy sa zároveň ruší vyhláška z roku 2017, ktorá ustanovuje podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Pôvodnú vyhlášku nahradí nový všeobecne záväzný právny predpis.

Bližšie informácie k zmenám, ktoré prináša nová právna úprava, nájdete TU.

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR, ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.