Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Mení sa periodicita inventarizácie dlhodobého hmotného majetku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na základe novely zákona o účtovníctve, s účinnosťou od 1. januára 2023, sa pre účtovné jednotky verejnej správy (štátne RO, štátne PO, štátne fondy, obce, VÚC a RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti) mení periodicita inventarizácie dlhodobého hmotného majetku.

Pre tieto účtovné jednotky pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti nebude platiť oprávnenie vykonať inventarizáciu v lehote, ktorá nesmie prekročiť štyri roky, ale bude platiť povinnosť vykonať inventarizáciu ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.