Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vybrané daňové povinnosti do konca januára 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Ústredný portál verejnej správy

Vážení čitatelia, do konca januára si treba splniť viacero povinností voči štátu. Tento rok pripadá 31. január na utorok. Tento deň je posledným termínom na uskutočnenie niektorých úkonov, ako napríklad podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, či každomesačná platba DPH.

Daň z nehnuteľností

Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2022, je vašou povinnosťou do 31. januára 2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb).

Ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo, musíte podať čiastkové priznanie. Správcom dane z nehnuteľností je miestny úrad prislúchajúci k miestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Ak v priebehu roka 2022 nedošlo k  žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí podľa údajov z posledného podaného priznania. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je taktiež potrebné podať do 31. januára 2023.

Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

Elektronická diaľničná známka

Platnosť ročnej elektronickej diaľničnej známky zakúpenej v roku 2022 (výnimkou je známka na 365 dní) sa končí 31. januára 2023. Takže, ak chcete naďalej jazdiť po diaľniciach a rýchlostných cestách na území Slovenskej republiky, potrebujete novú elektronickú diaľničnú známku. Môžete si vybrať zo štyroch typov: 10 dňová, mesačná, ročná a diaľničná známka na 365 dní.

Novinkou roku 2023 je zvýšená cena každého typu diaľničnej známky platnej od 1. januára 2023:

  • 10 dňová po novom stojí 12 eur,
  • mesačná 17 eur,
  • ročná a 365-dňová 60 eur.

Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

Daň z motorových vozidiel

Ak ste držiteľom motorového vozidla evidovaného v Slovenskej republike a využívate ho na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť, na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z motorových vozidiel (tzv. cestná daň) za zdaňovacie obdobie 2022 máte už len pár dní. Lehota končí 31. januára 2023. Správcom dane je v tomto prípade štát, teda finančná správa.

Viac informácií nájdete v súvisiacej životnej situácii...

Zdroj: Ústredný portál verejnej správy


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.