Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 316/2019 Z. z. v čiastke 111/2019 a jeho cieľom je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane tak, aby sa zvýšili čisté mzdy pracujúcich.

V súlade so zámerom zvyšovania životnej úrovne pracujúcich deklarovanom v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky navrhujeme opatrenie na zvýšenie ich čistých príjmov. Nástrojom na zvýšenie čistých príjmov má byť zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len NČZD). Európska komisia vo svojej aktuálnej správe o Slovensku konštatuje, že Slovensko sa príliš spolieha vo svojom rozpočte na daňové zaťaženie práce. Kým priemerné daňové a odvodové príjmy z práce v roku 2016 boli v Európskej únii na úrovni 49,7 % z celkovej výšky zdaňovania, tak na Slovensku to bolo až 53,9 %. Európska komisia osobitne upozornila na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie pri zamestnancoch zarábajúcich menej ako priemernú mzdu v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. Daňové zaťaženie zamestnancov v posledných rokoch sa dokonca zvyšuje, čo súvisí s tým, že nezdaniteľné časti základu dane rastú pomalšie ako rastú mzdy. Výsledkom je, že daň z príjmu tvorí postupne vyššiu časť zo mzdy zamestnanca. Najzreteľnejšie to je vidno pri zamestnancoch zarábajúcich minimálnu mzdu. Kým napríklad v roku 2014 neplatili žiadnu daň z príjmov, tak v roku 2019 ich daň z príjmu vychádza na 23,97 eur mesačne. Prejavuje sa to aj v dynamicky rastúcich príjmoch rozpočtu verejnej správy z dane z príjmov fyzických osôb. Na základe uvedeného sa preto navrhuje zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane tak, aby sa zvýšili čisté mzdy pracujúcich a tým aj životná úroveň ich a ich rodín. Návrh novej výšky nezdaniteľnej časti sa zároveň snaží sledovať to, aby neprišlo k príliš negatívnemu dopadu na zníženie príjmov z dane z príjmu fyzických osôb, ktorá sa v súčasnosti celá prerozdeľuje samosprávam.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.