Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Autor/i: Redakcia Wolters Kluwer SR

Dňa 9. októbra 2019 bola vyhlásená novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Cieľom novely zákona je v súlade s uznesením vlády SR č. 110/2019 Z. z. z 13. marca 2019 vytvoriť podmienky na realizáciu opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republiky rozšírením podpory o nový účel poskytovania dotácií, a to podporu používania vozidiel využívajúcich alternatívne palivá. Zákon nadobudne účinnosť 1. novembra 2019 a vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 298/2019 Z.z. v čiastke 108/2019.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.