Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Kategória: Výzvy

Výzva podporuje prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Pôdohosdpoárska platobná agentúra oznamuje, že v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.3 zverejnila výzvu č. 44/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Oblasť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch


Uzavretá výzva, platná do 31.03.2020. Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 13.03.2020 - 31.03.202. Výška dotácie môže byť od 10 000 € - 200 000 €.

 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke https://www.apa.sk/44-prv-2019


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.