Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Žiadosť o finančnú pomoc v boji s koronavírusom

Kategória: Výzvy

Uvedomujeme si výnimočnú situáciu súvisiacu so šírením koronovírusu COVID 19 vo svete, v Európe a žiaľ už aj v našej krajine. Preto sme sa rozhodli rozdeliť 500 000 eur na boj s koronavírusom. Počas 3 týždňov rozdelíme v Otvorených výzvach každý týždeň po 100 000 eur (dohromady 300 000 eur). Ďalších 200 000 eur sme vyčlenili na iný projekt s vysokou urgenciou. Toto je výzva na predkladanie návrhov v 1. týždni.

Nadácia Tatra banky vyhlasuje otvorenú a procesne veľmi jednoduchú výzvu na predkladanie žiadostí o pomoc.

Uvedomujeme si, že len rýchla pomoc má v tomto prípade zmysel a ozajstnú hodnotu. 

Kritériá Otvorenej výzvy:

Cieľ programu

Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, aby tieto mohli:

 • Účinne čeliť nákaze koronavírusom COVID 19
 • Poskytnúť bezodkladnú zdravotnú pomoc
 • Zabraňovať ďalšiemu šíreniu nákazy

Cieľová skupina

 • Zdravotnícke inštitúcie pôsobiace na území Slovenskej republiky
  Verejné (zriadené štátom, vyšším územným celkom, samosprávou)
  Súkromné (mimovládne neziskové organizácie, všeobecní lekári, zariadenia cirkví)
 • Inštitúcie sociálnej pomoci pôsobiace na území Slovenskej republiky
  Verejné (zriadené štátom, vyšším územným celkom, samosprávou)
  Súkromné (mimovládne neziskové organizácie a zariadenia cirkví)

Predmet podpory

Poskytnuté peniaze môžu byť použité na pokrytie nákladov

priamo súvisiacich s prevenciou pred nákazou koronavírusom

 • Hygienické pomôcky
 • Ochranné prostriedky
 • Iné

priamo súvisiacich s diagnostikovaním ochorenia na koronavírus

 • testery
 • navýšenie kapacít odborného personálu schopného vykonávania testovania
 • špeciálne ochranné prostriedky
 • Iné

priamo súvisiacich s liečbou pacientov nakazených koronavírusom

 • špeciálny zdravotnícky materiál
 • špeciálne zdravotnícke vybavenie
 • iné

priamo súvisiacich s izoláciou nakazených koronavírom od zdravej populácie

 • špeciálny zdravotnícky materiál
 • prechodné, alebo stále efektívne izolačné prvky potrebné v priestoroch zariadení
 • iné

Čo má obsahovať vaša žiadosť?

Vieme, že pomoc je potrebná rýchlo a bez zbytočných administratívnych prekážok.

Vyplňte, prosím, stručný online formulár, ktorý má iba tri hlavné časti:

 • Predstavte nám vašu organizáciu, pre koho, s akým cieľom bola zriadená, kde pôsobí a pre akú veľkú skupinu obyvateľov
 • Predstavte nám váš návrh riešení, ktoré potrebujete v tejto situácii zrealizovať
 • Rozpočet

Aká je výška podpory pre grantový program?

 • Nadácia Tatra banky vyčlenila pre potreby veľmi rýchlej výzvy sumu 100 000 EUR. Sme pripravení takúto výzvu realizovať v čo najkratšom možnom období tri krát, takže momentálne máme pre pomoc pripravených 300 000 Eur

Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?

 • Nadácia Tatra banky bude od dnes 13.marca 2020 informovať o možnosti získať pomoc.
 • Od dnes je otvorený náš elektronický systém pre prijímanie žiadostí.
 • Zároveň poskytneme záujemcom o predloženie žiadosti konzultáciu (telefonicky, e-mailom), ktorá môže pomôcť pochopiť a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov.

Dokedy možno projekty predkladať?

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky v piatok, 20. marca 2020 do 12:00,  zozbiera všetky žiadosti, ktoré budú prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?

Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne v najkratšom možnom čase o tom, ktoré zdravotnícke alebo sociálne zariadenie podporí.

 • Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant.

Čo sa bude diať v prípade úspešnosti vášho projektu?

 • Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy.
 • Dar bude organizáciám poskytnutý jednou splátkou, po podpísaní darovacej zmluvy.
 • Najneskôr do jedného mesiaca od zrealizovania aktivít bude Nadácia Tatra banky prijímať jednoduché písomné správy o zrealizovaných aktivitách, vrátane informácie o tom, ako boli použité poskytnuté finančné prostriedky.

Viac informácií nájdete tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.