Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Fond na podporu umenia 2/2020

Kategória: Výzvy

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.1.4  Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení  
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
1.4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 21.10.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Pre ďalšie podporné informácie kliknite sem.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.