Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Európska komisia zverejnila výzvu na spolufinancovanie inovačných riešení

Kategória: Výzvy

Bratislava – 7. januára 2021 - Európska komisia zverejnila výzvu v rámci projektu na spolufinancovanie verejného obstarávania inovačných riešení, zámerom výzvy Európskej komisie na predkladanie návrhov je prispieť k výraznému zvýšeniu podielu európskych malých a stredných podnikov, ktoré majú prístup na trh verejného obstarávania inovácií v Európskej únii.

Ide o výzvu v objeme 5 miliónov eur cez program EÚ pre malé a stredné poniky - COSME. 

Výzva má podľa očakávania prispieť k podstatnému zvýšeniu podielu malých a stredných podnikov s prístupom na trh verejného obstarávania, najmä k verejnému obstarávaniu inovácií. Zároveň má prispieť k nárastu viditeľnosti a povedomia o výhodách obstarávania inovácií pre neustále sa zvyšujúci počet verejných obstarávateľov. 

Návrhy môžu podávať neziskové organizácie (súkromné alebo verejné), verejné orgány (národné, regionálne, miestne), ako aj univerzity alebo vzdelávacie inštitúcie, výskumné centrá a tiež ziskové subjekty. Fyzické osoby nie sú oprávnené podávať návrhy. 

Žiadatelia budú musieť v prvej fáze hodnotenia predložiť osnovu a súhrnný rozpočet, pričom uzávierka elektronického podania je 19. januára 2021 (o 17:00 bruselského času). Do druhej fázy bude pozvaných iba šesť úspešných návrhov s najvyšším hodnotením, tí budú musieť predložiť úplný návrh a podrobný rozpočet. Uzávierka elektronického podania bude 8. júna 2021 (do 17:00 bruselského času). 

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie vedia poskytnúť databázu verejných obstarávateľov v rámci Slovenska a súčasne pomôcť s prípravou databázy dodávateľov poskytujúcich inovatívne riešenia. Nutné bude špecifikovať, čo presne je považované za inovatívne riešenie. 

Informácie o výzve sú dostupné TU

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.