Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Výzvy

Ďalšia finančná pomoc z ministerstva kultúry je vyplatená

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry koncom roka spustilo nový dotačný systém, vďaka ktorému môže po prvý raz udeľovať dotácie na pomoc v mimoriadnych situáciách, ako je aj pandémia koronavírusu.

Prvá výzva, ktorá bola ukončená koncom roka 2020, podporila 269 žiadostí v celkovej výške 853 200 eur. Predstavovala finančnú pomoc tým, ktorí od marca do septembra 2020 pre súbeh nemohli čerpať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre žiadateľov bolo 7 dní v týždni zriadené call centrum a o spustení a priebehu výzvy sme informovali aj prostredníctvom oznamu vo verejnom záujme v RTVS.

„V kreatívnom a kultúrnom priemysle pracuje množstvo ľudí, ktorých nie je vidieť, ako napríklad známych hercov či hudobníkov. Zvukári, osvetľovači a podobné profesie nedostali podporu z iných zdrojov. Táto prvá výzva im ponúkla finančnú pomoc,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Aby ministerstvo mohlo poskytovať finančné dotácie, bola potrebná séria legislatívnych zmien – nový dotačný zákon a tzv. antiCOVID-ová novela 2. Tie sa začali pripravovať ešte počas leta aj v diskusii s odborníkmi z kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Spracované podľa článku zverejneného na stránke Ministerstva kultúry SR dňa 8.1.2021.

Spoločne s týmito finančnými prostriedkami tak ministerstvo kultúry vyčlenilo počas roka 2020 pre umelecké, technické a podporné profesie extra 21 a pol milióna eur.

Vieme, že tento sektor si vyžaduje ďalšiu podporu, a preto ministerstvo kultúry plánuje v najbližších týždňoch spustiť ďalšiu výzvu, ktorá bude určená pre občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie dlhodobo vykonávajúce činnosť v sektore kultúry.

V súčasnosti v spolupráci s ministerstvom hospodárstva prebieha výzva, ktorá je určená pre firmy v kultúrno-kreatívnom priemysle, ako sú s.r.o., akciové či komanditné spoločnosti. Podniky môžu žiadať o dotáciu do konca marca.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.