Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Daň z lesných pozemkov

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Na lesných pozemkoch v obci hospodári pozemkové spoločenstvo (urbariát). Kto je povinný platiť miestnu daň z nehnuteľností obci z lesných pozemkov?
Na posúdenie subjektov, ktoré sú v prípade lesných pozemkov povinné platiť daň z nehnuteľnosti, je relevantný zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z.z.").
"(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a)
vlastník pozemku
,
b)
správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster").
(2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.