Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Pracovný poriadok

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Pracovný poriadok je základným interným dokumentom zamestnávateľa, ktorý môže vydať podľa § 84 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. V prípade zamestnávateľov pôsobiacich pri výkone práce vo verejnom záujme môžu títo zamestnávatelia vydať pracovný poriadok podľa § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“).

Pracovný poriadok zaraďujeme medzi základné vnútorné pracovnoprávne predpisy, ktoré bližšie upravujú rôzne pracovnoprávne situácie.

V súlade s § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. a § 84 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. Absencia predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov pred jeho vydaním spôsobuje teda jeho neplatnosť. S pracovným poriadkom musí byť oboznámený každý zamestnanec.

Pri zmene obsahu pracovného poriadku, resp. pri jeho doplnení, treba postupovať rovnako, t. j. ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, musia títo najprv zmeny odsúhlasiť a následne treba o zmenách informovať všetkých zamestnancov.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovného poriadku. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.