Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Vladimír Pirošík

Počet článkov autora: 3


Povinnosti obecných firiem podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám určuje jednotlivým subjektom rozsiahle aktívne aj pasívne informačné povinnosti. Tento právny predpis sa vzťahuje nielen na obce, resp. rozpočtové a príspevkové organizácie obcí, ale aj na obecné obchodné s...

Individuálne povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

Mnohí komunálni poslanci nemajú jasno v tom, čo spadá do ich individuálnych práv a povinností pri výkone verejnej funkcie. Neraz tieto práva a povinnosti vôbec nepoznajú, resp. si ich zamieňajú s právami a povinnosťami obecného zastupiteľstva ako ...

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám v praxi samospráv

Medzi povinnosti územnej samosprávy, ako aj subjektov v jej zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti patrí aj dodržiavanie tzv. infozákona. Tento právny predpis prešiel v poslednom období viacerými novelami s priamym dopadom na činnosť obcí a m...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.