Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Michal Daniel

Počet článkov autora: 3


Vlastníctvo miestnych a účelových ciest

Oblasť vlastníctva pozemných komunikácií, konkrétne miestnych a účelových ciest, dlhé roky nepútala špeciálnu pozornosť a bola z hľadiska štátu a samospráv dlhodobo zanedbávaná. V poslednom období sa dostáva do povedomia odbornej aj laickej verejn...

Účelové cesty ako kategória pozemnej komunikácie

Účelová cesta je jednou zo štyroch kategórií pozemnej komunikácie, ktoré rozlišuje naša legislatíva. Obce majú vo svojej kompetencii aj tento druh pozemnej komunikácie, pričom práve účelové cesty získavajú v priebehu existencie Slovenskej republik...

Miestne cesty ako kategória pozemnej komunikácie

Miestna cesta je jednou zo štyroch kategórií pozemnej komunikácie, ktoré rozlišuje naša legislatíva. Okrem miestnej cesty poznáme aj diaľnice, cesty a účelové cesty. V príspevku sa zameriame na kritériá, ktoré musí miestna cesta spĺňať, usporiadan...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.