Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ján Lengvarský

Počet článkov autora: 2


Výpožička majetku obce obyvateľovi obce

Obec má záujem požičať svojmu obyvateľovi hnuteľnú vec (elektrocentrálu) na krátkodobé bezplatné užívanie. Môže tak urobiť? Ak áno, ako má v tomto prípade postupovať?

Novela zákona o majetku obcí

Dňa 1. novembra 2023 nadobudla účinnosť novela zákona o majetku obcí, ktorá zásadným spôsobom upravuje viaceré pravidlá nakladania s obecným majetkom. V článku prinášame komentár k najdôležitejším zmenám, ktoré ovplyvnia predaj a prenájom majetku ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.